+33 (0)177472123

העברת מניות

אנחנו לוקחים בחשבון את התקציב של כל אחד מהנוסעים שלנו. שירות זה משותף, במחירון גמיש וכלכלי מצביע על הובלה כמה נוסעים ושחררו אותם בכתובות שונות. אנו מגבילים את השירות הזה לשלוש תחנות ואנחנו משתדלים לתכנן ההעברות שלנו בהתאם לקירבה של הכתובות.ההעברות נעשות על סיפון ואנס של קיבולת מקסימלי של 8 נוסע.