+33 (0)177472123

העברה פרטית

אתה יהיה צפוי ביציאה המסוף על ידי הנהג הפרטי שלך. הוא ידאג למטען שלך ויוריד אתכם בכתובת הרצויה.ההעברה הפרטית מאפשרת לך להימנע מהמתנה נוספת ביציאה לאחר איסוף המזוודות שלך. בהתאם למספר הנוסעים, המסע ייעשה בכלי רכב סדאן, ואנס או מאמנים